Vacatures

Penningmeester

Penningmeester gezocht!

De Richmond Dutch School biedt wekelijkse Nederlandse taal- en cultuurlessen aan voor tweetalige kinderen van vier tot twaalf jaar. Het leerlingenaantal varieert van 30-35 leerlingen per schooljaar en momenteel zijn er vier leerkrachten en twee klassenassistenten betrokken bij de school. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de Hoofdleerkracht en het huidige bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. 

Door verschuivingen en aftredingen zijn wij met spoed opzoek naar een betrokken Penningmeester. De voornaamste taken van de Penningmeester zijn:  

  • het bijhouden van de financiële administratie met behulp van Xero.
  • het beheren van het lesgeld. Facturen uitsturen en betalingen innen. 
  • het zorgdragen voor de uitbetalingen van de docent facturen, onkostenvergoedingen en declaraties
  • het produceren van het financieel jaarverslag

De gemiddelde tijdinzet voor de functie ligt rond de 4 uur per maand. Rond de jaarrekening/ financieel verslag is dit iets hoger. Het bestuur vergadert een keer per zes weken. 

Idealiter heeft onze nieuwe Penningmeester ervaring met financieel management van goede doelen maar dit is niet vereist. Xero is een basisprogramma en training is onderdeel van de overdracht.  

Als bestuurslid zult u zich samen met de andere bestuursleden buigen over de toekomst van de school en besluiten nemen over het reilen en zeilen in de school. Het bestuur van de school is het eindverantwoordelijk orgaan voor alle beslissingen die in verband met de school worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven, en over de school als geheel. Onderwijskundige beslissingen worden over het algemeen genomen in overleg met en op advies van de Hoofdleerkracht. 

De Richmond Dutch School is een organisatie zonder winstoogmerk en daarom zijn alle bestuursfuncties onbetaald. 

Heeft u vragen over of interesse in deze functie neem dan contact op met Tessel van Essen via info@richmonddutchschool.org.uk.

 

Treasurer wanted. 

De Richmond Dutch School offers weekly Dutch language and cultural lessons to bilingual children age four to twelve. Per school year 30-35 children attend our school and there are currently four teachers and two teaching assistants involved in the school. Everyday management of the school lies with the Headteacher and the Board of Trustees consists of a Chair, a Treasurer and a Secretary. 

As a result of changes within our Board of Trustees we are now recruiting a motivated Treasurer. The overall duties of the Treasurer are: 

  • general bookkeeping using Xero.
  • to oversee student fees. Produce and cash in invoices.
  • to process teachers invoices and petty cash claims. 
  • produce necessary financial reports/ returns, accounts and audits.

This postion requires a time commitment around 4 hours per month. During the end of the financial year this will be slightly higher. The trustees meet once every six weeks. 

As our new Treasurer, you will ideally have some financial experience in the charity sector however this is only desirable. Training in our finance software will be provided as part off the handover. 

As Trustee you wil be involved in the strategic planning and everyday decision making of the school. Educational decisions are usually made with and upon advise of the Headteacher. 

The Richmond Dutch School is a charity and as such this position is voluntary. 

Would you like to find out more about this position please contact Tessel van Essen via info@richmonddutchschool.org.uk 

Contact

info@richmonddutchschool.org.uk

Locatie

St Mary Magdalen RC Church 61 North Worple Way London (Mortlake) SW14 8PR