De Richmond Dutch School is een organisatie zonder winstoogmerk (Charities Commission registration number: 116214) die ernaar streeft om het onderwijs voor het algemeen nut te bevorderen, in het bijzonder door Nederlandse taal en Nederlands/Vlaamse cultuur lessen aan te bieden voor kinderen van 0 tot 11 jaar. De hoofddoelgroep is kinderen van families waarin minstens 1 ouder thuis Nederlands spreekt, om die families te helpen de Nederlandse taal te onderhouden en culturele banden met hun land van herkomst te behouden.

De school werd oorspronkelijk opgezet door een aantal locale ouders die op zoek waren naar Nederlandse lessen voor hun tweetalige kinderen. De huidige Voorzitter is Saskia Hayes, de Penningmeester Marjan Paemen en de Secretaris  Jilda Mercx.

In 2017 werd Heleen van Schoonhoven, een van onze ervaren leerkrachten, benoemd tot Directrice van de school.

 

Meer informatie over de locatie van onze lessen en ons administratief hoofdkantoor kunt u hier vinden.